O AgencijI Znajdi se

 
Začetki in razvoj podjetja

Agencija Znajdi se je svoje ime podedovala po organizaciji Zavod Znajdi se. Slednji je bil ustanovljen leta 2007, kjer smo med drugim začeli z dejvanostjo računovodstva za društva in ostale nepridobitne organizacije. Naša takratna specializiranost za tovrstne združbe se je pokazala kot dobra poslovna praksa, saj smo s svojim specifičnim znanjem lahko tem organizacijam veliko bolj konkretno pomagali.

Ob tem je bila pomembna dejavnost portal za osebno in poslovno uspešnost - www.znajdise.net, kjer smo poleg člankov iz področja osebnostnega razvoja objavljali tudi več zanimivih in koristnih člankov iz področja poslovne uspešnosti in podjetnišva. Tako so se naše znanje in izkušnje začele širiti tudi na čisto poslovno področje.

V dveh letih smo nekako začeli preraščati okvir nepridobitnih organizij in ustanovljena je bila Agencija Znajdi se - poslovne storitve, Robert Dvoršek s.p. V okviru te firme smo potem začeli z intenzivnejšim računovodstvom za mikro in majhna podjetja. Prav slednja so ostala naša specializiranost, kar nam omogoča odlično poznavanje tega področja.

 

Agencija Znajdi se danes

Danes smo uveljavljen računovodski servis za mikro in majhna podjetja na območju Posavja, Dolenjske in Ljubljane z oklico. Več kot 50 rednih strank, 5 let intenzivnega dela na področju računovodstva mikro in malih podjetij in več 10 strokovnih člankov na temo podjetinštva in računovodstva nam dajejo kredibilnost in dobre reference.

Skozi optimizacijo delovnega procesa, izjemno produktivnost in dobro organizacijo zagotavljamo našim strankam storitve na visokem strokovnem nivoju po ugodnih cenah. Pri slednjih se ravnamo po principu politike realnih cen in tako postavljamo v panogi svojevrstne standarde učinkovitosti - razmerja med kvaliteto/ceno.

Podjetje je iz prvotne oblike "s.p." v letu 2013 prešlo v Agencijo Znajdi se d.o.o., v okviru katere sedaj izvaja vse storitve.
Del dejavnosti pa še vedno izvaja Zavod Znajdi se - to so nepridobitne dejavnosti (razni projekti, raziskave, podpora društvom in nepridobitnim organizacijam ipd).